Depreme dayanıklı yapı, deprem sırasında yıkılmadan veya az hasarla ayakta kalabilen bir yapıdır. Depreme dayanıklı bir yapı tasarlamak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
  1. Yapının temeli sağlam ve zemine uygun olmalıdır. Zemin etüdü yapılmalı ve zeminin bina için uygun olup olmadığı belirlenmelidir .

  2. Yapının malzemesi kaliteli ve yönetmeliğe uygun olmalıdır. Beton, demir, tuğla gibi malzemelerin dayanım sınıfları ve miktarları kontrol edilmelidir .

  3. Yapının tasarımı sismik olarak yapılmalıdır. Yani deprem dalgalarına karşı dirençli ve esnek bir şekilde tasarlanmalıdır . Kolon, kiriş, perde gibi elemanların yerleri ve boyutları doğru belirlenmelidir.

  4. Yapının duvarları kalın ve sağlam olmalıdır. Duvarlar deprem enerjisini emebilir ve binayı destekleyebilir. Duvarlarda kullanılan malzemenin kalitesi ve uygulaması önemlidir.

  5. Yapının zemin kat yüksekliği 3 metreden fazla olmamalıdır. Zemin kat yüksekliği arttıkça binanın rijitliği azalır ve depreme karşı daha savunmasız hale gelir.

Bu hususlara dikkat ederek depreme dayanıklı bir yapı tasarlamak mümkündür. Ancak bunun için uzman mühendislerden yardım almak en doğru yoldur. Deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilmiş binalarda yaşamak hem can hem de mal güvenliği açısından önemlidir.